Pascal Quadflieg

E-mail: pascal@oprecht.be

Pascal Quadflieg behaalde in 1998 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is sinds januari 2016 tevens houder van het getuigschrift Cassatie in Strafzaken.

Zijn driejarige stage volbracht hij aan de Balie van Brussel, op een generalistisch kantoor te Vilvoorde. De daarop volgende drie jaar was hij tewerkgesteld in een middelgroot zakenadvocatenkantoor in de Brusselse groene rand. Hierna keerde hij terug naar Vilvoorde, waar hij snel een eigen cliënteel opbouwde en tot eind 2015 zijn hoofdkantoor had.

In 2007 verhuisde hij (privé) terug naar de gemeente waar hij opgroeide, Maasmechelen. Hier opende hij een tweede kantoorvestiging die al snel groeide.

In 2015 associeerde hij zich met Nathalie Fejzulovic onder de naam Oprecht Advocaten en Bemiddelaars en voert hij kantoor te Hasselt en Maasmechelen.

Team

Nathalie Fejzulovic
Pascal Quadflieg
Celine Bellefroid