Visie

Het woord ‘Oprecht’ heeft meerdere betekenissen, maar steeds komen dezelfde belangrijke elementen terug. ‘Oprecht’ betekent: zonder bijbedoelingen, eerlijk, echt, onvervalst, ernstig, fair, fideel, gemeend, getrouw.

Iemand die oprecht is, toont en zegt wat hij voelt en denkt. Binnenkant en buitenkant vormen als het ware een eenheid.

‘Oprechtheid’ is waar ons kantoor voor staat. Wij trachten te vermijden dat cliënten voor verrassingen komen te staan door steeds een realistische visie te geven over de juridische vraag of problematiek waarmee de cliënt wordt geconfronteerd. In de mate van het mogelijke trachten wij maximaal om via bemiddeling tot oplossingen te komen.

Wij tekenen voor een directe en no nonsense aanpak, denken en handelen pragmatisch en kiezen, zonder omwegen, voor efficiënte en klantgerichte oplossingen.

Het kantoor is viertalig (Nederlands, Frans, Engels, Duits) en staat u met raad en daad bij in heel België en, zo gewenst of noodzakelijk, ook in het buitenland.

Oprecht Advocaten & Bemiddelaars maakt van uw probleem het hare en van haar betrokkenheid uw garantie op een goede oplossing.