Wettelijke informatie

U vertrouwt uw dossier toe aan Oprecht Advocaten en Bemiddelaars BV BVBA, met zaakvoerders mr. Pascal QUADFLIEG en mr. Nathalie FEJZULOVIC. Zij zijn advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Limburg. Zij oefenen het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BVBA. Deze heet “Oprecht Advocaten en bemiddelaars BV BVBA” en heeft als ondernemingsnummer 0633.843.827.

Het hoofkantoor en de maatschappelijke zetel van Oprecht Advocaten en Bemiddelaars BVBA zijn gelegen te 3500 Hasselt, Oude Truierbaan 53/1 (tel. 011/76.22.82 – fax. 011/76.22.92) info@oprecht.be). Het bijkantoor bevindt zich te 3630 MAASMECHELEN, Rijksweg 184 (tel. 089/21.30.44 – fax. 089/21.30.43 – info@oprecht.be)

De advocaten gaan met hun cliënten middelenverbintenissen aan, die worden beheerst door het Belgisch recht en waarvoor de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt territoriaal bevoegd is.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel (polisnummer LXX034899). De polis die deze beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is steeds beperkt tot die gevallen en tot de mate waarin er dekking wordt geboden binnen het kader van voormelde polis. De afgesloten verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 Euro per schadegeval.

Als advocaten ingeschreven aan de Balie Limburg, zijn de advocaten Nathalie Fejzulovic en Pascal Quadflieg onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (raadpleging op www.advocaat.be) en aan de reglementen van de Limburgse Balie (raadpleging op www.balielimburg.be)