Wettelijke informatie

Indien u mr. Pascal QUADFLIEG raadpleegt, vertrouwt U uw dossier toe aan Oprecht Advocaten en Bemiddelaars BV BVBA, met zaakvoerder mr. Pascal QUADFLIEG. Hij is advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Limburg. Hij oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BVBA. Deze heet “Oprecht Advocaten en bemiddelaars BV BVBA” en heeft als ondernemingsnummer 0633.843.827. De maatschappelijke zetel van Oprecht Advocaten en Bemiddelaars BVBA is gelegen te 3630 MAASMECHELEN, Rijksweg 184 (tel. 089/21.30.44 – fax. 089/21.30.43 – secretariaat@oprecht.be)

Mtr. Celine BELLEFROID is advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Limburg. Zij oefent het beroep van advocaat uit onder een eenmanszaak en heeft als ondernemingsnummer 679.435.114. Haar contactgegevens zijn: Rijksweg 184 te 3630 MAASMECHELEN, tel. 089/21.30.44, fax. 089/21.30.43,  celine@oprecht.be

Mtr. Nathalie FEJZULOVIC is advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van Limburg. Zij oefent het beroep van advocaat uit onder een eenmanszaak en heeft als ondernemingsnummer 0839.534.208. Haar contactgegevens zijn: Oude Truierbaan 53/1 te 3500 HASSELT, tel. 011/76 22 82, fax: 011/76 22 92, nathalie@oprecht.be


Advocaten gaan met hun cliënten middelenverbintenissen aan, die worden beheerst door het Belgisch recht en waarvoor de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren territoriaal bevoegd is.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II laan 9 te 1210 Brussel (polisnummer LXX034899). De polis die deze beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is steeds beperkt tot die gevallen en tot de mate waarin er dekking wordt geboden binnen het kader van voormelde polis. De afgesloten verzekering biedt een waarborg van 1.250.000 Euro per schadegeval. De aansprakelijkheid van het kantoor en de op de website vermelde advocaten is beperkt tot de gevallen en de mate waarin er dekking wordt verleend door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar AMLIN Insurance SE via Vanbreda  Risk en Benefits met polisnummer LXX034899

Als advocaten ingeschreven aan de Balie Limburg, zijn zij onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (raadpleging op www.advocaat.be) en aan de reglementen van de Limburgse Balie (raadpleging op www.balielimburg.be).